Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Forældresamarbejde:


I Børnebakken Øst og Vest prioriterer vi forældresamarbejdet meget højt.
Det er vigtigt for barnets trivsel at forældre og ansatte i Børnebakken har et godt og tæt samarbejde.
Dette gør vi ved at være imødekommende, åbne og lyttende i dialogen.

I er dem der kender jeres barn allerbedst og det er vigtigt for os at I giver det kendskab videre til os.Vi tilstræber at holde en tæt kontakt, få snakket sammen omkring barnets dag i Børnebakken og høre om hvad der er foregået i hjemmet, så barnet oplever at være en del af en helhed.

Forældresamtaler:

I det daglige er det vigtigt at holde en tæt kontakt og der er altid mulighed for en snak hvis I har brug for det. Det kan være en kort snak eller vi aftaler et møde hvor der er bedre tid til dialog.

Det vigtigste er at det ikke foregår hen over hovedet på eget barn eller de andre børn.

Planlagte forældresamtaler:

I bliver tilbudt en opstartssnak, når barnet har gået i Børnebakken ca. tre måneder.
Der tilbydes en midtvejssnak i børnehaveafdelingerne, når barnet er ca 4 år.

Endelig er der en skoleparathedssamtale, hvor der bliver lagt en plan for hvilke ting der skal arbejdes med, for at jeres barn bliver allerbedst forberedt til skolestart.

Forældremøder:

Vi afholder et fælles forældremøde årligt.

Denne aften er der oplæg omkring relevante emner, snak om dagligdagen på de enkelte stuer og valg til Områdebestyrelsen og Forældrerådet.